Fiscale Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 2005-2007

Front Cover
VZW Fiskofoon,
Larcier, Mar 16, 2009 - Law - 526 pages
0 Reviews

Het Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2005-2007 is een aanvulling op het  Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2002-2004, het Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 1999-2001, en op het Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 1980-1998, dat eerder verscheen in 4 boeken.

Het Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2005 – 2007 bundelt de rechtspraak met betrekking tot de inkomstenbelastingen die werd gepubliceerd tussen 1 januari 2005 en 31 december 2007.

Hoewel hoofdzakelijk een overzicht van de rechtspraak wordt gegeven, duiden de auteurs ook op bepaalde tendensen of op de tegengestelde visies in de rechtspraak.

Het Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2005-2007 behandelt achtereenvolgens de rechtspraak inzake:
- Algemene beginselen
-  Personenbelasting
- Kadastraal inkomen
- Vennootschapsbelasting
- Rechtspersonenbelasting
- Belasting der niet-inwoners
- Voorheffingen
- Aangifte en aanslag
- Bezwaar – Gerechtelijke Procedure
- Onderzoek, controle en bewijs
- Invordering
- Administratief- en strafrechtelijke sancties

Bij intekening op de volledige Reeks Fiscale Rechtspraakoverzichten, geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen én de nog te verschijnen rechtspraakoverzichten.

Voor meer informatie: klik hier.Voor intekening op deze reeks, kunt u contact opnemen met herman.verleyen@larcier.be 

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Verhouding van het belastingrecht tot andere rechtstakken
8
Strafrecht
14
Boekhoudrecht
22
Bronnen van het belastingrecht
30
Fair playbeginsel
39
In dubio contra fiscum
46
Openbaarheid van bestuur
52
Doorfacturatie personeelskosten
59
Forfait voor buitenlandse belasting
263
Bijzondere aanslag in de geheime commissielonen
276
Reorganisaties van ondernemingen
282
Exploitatie van een ondernemingverrichtingen
287
Deel VI
295
Vaste inrichting
301
Fysieke aanwezigheid
307
Onderhoudsuitkeringen
314

Kasgeldvennootschappen
65
Personenbelasting
71
Vaststelling van het nettoinkomen
77
Inkomen van roerende goederen en kapitalen
83
Beroepsinkomsten
90
Bezoldigingen van werknemers
102
Bezoldiging van bedrijfsleiders
111
Pensioenen en renten
119
Vrijgestelde inkomsten
126
Gedaan zijn in het belastbare tijdperk
132
Zeker en vaststaand karakter
136
Onredelijke kosten opportuniteitscontrole door de fiscus
143
Specifieke beroepskosten
154
7 Boeten en schadevergoedingen kosten uit illegale verrichtingen
160
Interesten
166
Diverse inkomsten
172
Onderhoudsgelden
188
Giften
194
Personen ten laste
200
Afdeling ? Belastingverminderingen
201
Deel III
207
Deel IV
213
De aanwezigheid van een vaste inrichting
219
Gespreide belasting van meerwaarden
225
Overlopende rekeningen
231
Waardeverminderingen en minderwaarden
238
Betalingen aan vennootschappen in vluchtlanden
244
Kosten eigen aan de werkgever
250
Fiscaal compensabele verliezen
257
Home leave
320
Onroerende voorheffing
325
Vermindering van onroerende voorheffing
332
Vrijstelling en verzaking van de roerende voorheffing
339
Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders
345
Aangifte
351
Substantiële vormvereisten
357
Aanslag en Aanslagtermijnen
358
Artikel 361 WIB 1992
370
Formaliteiten
376
Bevoegdheid van de gewestelijke directeur verbod
382
Fiscale voorziening
389
Ambtshalve grieven
394
Cassatie
400
Inzamelen inlichtingen
406
Artikel 333 lid 3 WIB
413
Gemeenrechtelijke bewijsmiddelen
419
Bijzondere bewijsmiddelen
434
Artikel 344 WIB 1992
444
De inningtitel en de belastingschuld
459
Sanctie
465
Vervolgingen
472
Het tenietgaan van de belastingschuld
479
Aansprakelijkheidsvorderingen
485
Aansprakelijkheid voor kasgeldconstructies
491
belastingverhogingen
497
Rechtmatigheid van het verkregen bewijs
504
Copyright

Other editions - View all

Common terms and phrases

About the author (2009)

Chantal Hendrickx is advocaat bij Vandendijk & Partners Advocaten-Avocats. Zij heeft een bijkomende opleiding in het fiscaal recht (Fiscale Hogeschool) en het sociaal recht (VUB) genoten.  Zij specialiseert zich in de (inter)nationale fiscale en sociaalrechtelijke aspecten van aanvullende pensioenen, zowel vanuit de optiek van de inrichter als vanuit de optiek van de begunstigde.

Advocaat (Alfa Advocaten) en Docent Vrije Universiteit Brussel/ESSF

Bibliographic information