Från Oden till Vasa

Capa
Lulu.com, 26 de out. de 2015 - 262 páginas
Vad har Erik Vaderhatt, Anund Gardske, Hakan Rode, Blot-Sven och Naskonung gemensamt? De namns inte i svenska historiebocker. Var forsta kanda kungaatt, Ynglingaatten, ar forvisad till sagobockernas varld. En ursparad slaktforskning i kombination med en vaxande frustration over att vara historiebocker aldrig inneholl en komplett regentlangd, ledde forst till ett samlande och oversattande av forntida och medeltida svenska regentlangder for att darefter sakta forvandlas till en enhetlig regentlangd, sa komplett som mojligt. Lars Ulwencreutz sallar sig darmed till Johannes Magnus, mannen som gav oss var kunganumrering, och Johan Peringskiold. Hur skiljer sig de gamla langderna at? Vilka kallor ar tillforlitliga? Varfor var harkomsten sa mycket viktigare forr? Var stod Svea rikes vagga? Var gar gransen mellan saga, sagen och sanning? Och ar den gransen viktig? Folj Ulwencreutz i hans arbete fran en ursparad slaktforskning till en sa komplett regentlangd som mojligt - 110 regenter fran Oden till Vasa.
 

O que estão dizendo - Escrever uma resenha

Não encontramos nenhuma resenha nos lugares comuns.

Páginas selecionadas

Conteúdo

Förord
9
Sverige före Kristi födelse
22
Tor och Vite Krist
35
Norge före år 1000
49
Odens söner
123
Skånelands regenter
137
Alla götars och svears konungar enligt Johannes Magnus
153
Fornjot och hans ättetavla
175
Presentation av de enskilda regentlängderna
187
Jämförande tabell över Ynglingaätten
195
Jämförande tabell over regentlängder
201
Magnus Minnesköld
209
Släktregister enligt Magnus Minnesköld 216
216
Jakten på kung Näskonung
247
Källor och inspiration i urval
255
Direitos autorais

Norges regentlängd efter Harald Hårfager 181
181

Termos e frases comuns

Informações bibliográficas