Acta Universitatis Stockholmiensis: Stockholm studies in Scandinavian philology, Volume 30

Front Cover
Almqvist & Wiksell International, 2003 - Scandinavian philology - 178 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Förord
6
Futurum och framtid i handböcker
32
Hypoteser
38
Copyright

10 other sections not shown

Other editions - View all

Common terms and phrases

adverbial aktion Anaf anaforiska andraspråk anger Antal belägg avgränsad aktionsart basvarieteten bedömning belägget betydelse betydelsekategorier betydelsekomponenten bisats bisatsen Bybee centrala verbala framtidsuttryck chiMest Christensen Dahl deiktiska deiktiska tidsadverbial deontiska Dietrich enkla verb ersättning ESF-informanterna ESF-projektet excerpten exemplifieras expressions framgår framtida situationen framtidsrefererande utsagor framtidsrefererande uttryck framtidssyftningen funktion futuralt presens futurum föregår förekomster förhållande förstaspråk George Bush grammatiska helt idiomatiskt hjälpverbet huvudsatser hypotes Hypotesen hypothesis imperativ infinitiv infödda informanterna inlärama inlärarna Inlärarna använder inlärarna har använt intention intentionella intentionella utsagor intentionsbäraren jämförelsegruppens kategori konstruktion kontexten language learners lexikalt specificerade markör vid framtidsreferens modala hjälpverb modalitet modalverb perifrastiska verbfraser potentiella prediktion prediktionella utsagor presensformen preteritum redovisas referera till framtid resp satser skriv skrivperioden skrivtillfälle språk svenskan SÄG t.ex tabell talögonblicket tematiska temporala temporalitet tempus tense tidfästning tidpunkt tidsadverbial tidsreferens tillägnade tolkas totalt underanvändning underordnade verbet undersökning uppsatser utsagan uttrycket verbfras överanvänder överanvändning övergeneraliserar övergeneralisering överordnat verb

Bibliographic information