Frivilligt skydd av skog i Norden

Front Cover
Nordic Council of Ministers, 2007 - 55 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Arbetsgruppen areal basis bevara biodiversity biologiska mångfalden biotoper biotopskydd biotopskyddsområden bl.a början av 2000-talet Danmark Direktoratet for naturforvaltning Därtill environmental Eura faktablad Finlands miljöcentral forest owners Forststyrelsen fortsatta skyddet frivilligt skydd Fylkesmannen försöksverksamhet förvaltar förverkligandet genomförandet Habitatdirektivets handlingsplanen hektar hållbart skogsbruk information ingår inkluderar inklusive inrättande inventeringar lagen om finansiering Lapplands län långsiktigt markägarna METSO METSO-programmet miljö miljöbalken miljöministeriet miljömyndigheterna myndigheter målet mångfalden i skogarna nationalparker nationella Natura 2000 nätverket naturreservat naturstyrelsen naturtyper naturvårdsavtal naturvårdslagen Naturvårdsverket nordiska Nordiska ministerrådet Norges Skogeierforbund nyckelbiotoper omfattas perioden permanent protection princip processen projektet protection of forests regeringen samarbetsnätverk skog i Norden skogarna i södra skogsarealen skogsbruket skogsbruksministeriet skogscentralerna skogslagen skogsmark skogsskyddet Skogsstyrelsen Skogsägarföreningarnas Skov skydd av skog skydd av värdefull skyddsform skyddsområden skyddsprocesser skyddsprogram skyddsvärd skog skyddsvärda områden skötsel staten strategier särskilt södra Finland t.ex Tapio Thomas Pettersson tidsbundna avtal typer Uleåborgs län utvärdering valuable forest habitats viktiga livsmiljöer voluntary protection värdefull natur åtgärder

Bibliographic information