Fyzikální léčebné metody pro praxi

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 25. 11. 2019 - Počet stran: 200
Fyzikální terapie je založena na léčebném využívání nejrůznějších forem energie. Nachází uplatnění ve všech lékařských, zdravotnických i v dalších oborech. Dominantní postavení má při léčbě pohybového aparátu, setkáváme se s ní jak na rehabilitačních odděleních, tak v lázních, v rekondičních a fit centrech a mnohdy i v domácí terapii. Aby její využívání bylo skutečně účinné a přínosné, je nezbytná znalost fyzikální podstaty jednotlivých typů energie, mechanismu jejich účinku na organizmus, odezvy organizmu na její působení a pochopitelně i možných nežádoucích a vedlejších účinků. Čtenář v publikaci najde i možnosti využívání ionizujícího záření, které má u některých indikací nezastupitelnou úlohu. Podobně jako v řadě dalších oborů hrají významnou roli technické novinky, je zmiňována i robotická rehabilitace. Dobře obrazově dokumentovanou publikaci využijí jak studenti lékařských a zdravotnických fakult, biomedicínského inženýrství, tak i odborníci v praxi.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Poněkud nekonvenční úvod
11
Několik slov úvodem
12
1 Stručná historie fyzikálních léčebných metod
13
12 Mechanoterapie manuální terapie
19
13 Terapeutický ultrazvuk
25
14 Elektroterapie
26
15 Fototerapie
32
2 Fyzikální léčebné metody
35
82 Peloidy
160
83 Klimatoterapie
161
84 Nemoci léčené v lázeňských zařízeních České republiky
162
9 Radioterapie
167
911 αzáření
168
914 Rentgenové záření
169
922 Fyzikálněchemické stadium
170
93 Druhy radioterapie
171

211 Regulace bolesti
38
212 Typy bolesti
41
22 Fyzikální energie ve fyzikálních léčebných metodách
42
23 Účinky a kontraindikace fyzikálních léčebných metod
43
232 Kontraindikace fyzikální terapie
44
24 Zásady bezpečnosti ve fyzikálních léčebných metodách
45
3 Mechanoterapie
47
313 Vibrační přístrojová masáž
48
315 Vakuověkompresní terapie
49
8 Balneoterapie
153
81 Minerální vody
154
811 Výskyt a charakter minerálních vod
155
812 Jímání a využívání minerálních vod
157
814 Působení vody na lidský organizmus
158
815 Pitná kúra
159
932 Brachyradiumterapie
173
94 Bezpečnost radioterapie
174
10 Moderní fyzikální léčebné metody
175
104 Robotická rehabilitace
176
1041 Přístroje pro pasivní pohybovou terapii
177
1042 Přístroje pro aktivní pohybovou terapii
178
1043 Přístroje pro roboticky asistovanou pohybovou terapii
181
Příloha
183
Doporučená literatura
185
Seznam použitých zkratek
187
Rejstřík
191
Souhrn
197
Summary
199
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje