GB 20371-2016 Translated English of Chinese Standard. GB20371-2016: National Food Safety Standard - Plant Protein for Food Processing

Přední strana obálky
https://www.chinesestandard.net, 14. 10. 2017 - Počet stran: 10
This Standard is applicable to the plant protein products for food processing. This Standard is not applicable to the cottonseed protein and rapeseed protein.
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2017)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Bibliografické údaje