GB 31604.28-2016: Translated English of Chinese Standard. GB31604.28-2016: National Food Safety Standard - Food contact materials and products - Determination of di (2-ethylhexyl) adipate and migration

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 24 thg 6, 2018 - 15 trang
This standard specifies the methods of determination of di (2-ethylhexyl) adipate (DEHA) and migration in food contact materials and products. This standard is applicable to the determination of di (2- ethylhexyl) adipate and migration in polyvinyl chloride products.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
3
Scope
4
Instruments and equipment
5
Analytical steps
6
Expression of the analytic result
8
Determination of di 2ethylhexyl adipate DEHA migration
9
Instruments and equipment
11
Expression of the analytic result
13

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2018)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục