GB 31604.2-2016: Translated English of Chinese Standard. GB31604.2-2016: National Food Safety Standard - Food Contact Materials and Products - Determination of potassium permanganate consumption

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 18 thg 3, 2015 - 7 trang
This Standard specifies the determination method of potassium permanganate consumption in food contact materials and products. This Standard is applicable to the determination of potassium permanganate consumption in food contact materials and products.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
3
Scope
4
Analytical Procedures
5
Expression of Analytical Results
6
Precision
7

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Giới thiệu về tác giả (2015)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục