GB 4789.35-2010: Translated English of Chinese Standard. GB4789.35-2010: National food safety standard - Food microbiological examination: Lactic acid bacteria

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 13 thg 2, 2015 - 15 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This standard specifies test methods of lactic acid bacteria in foods containing lactic acid bacteria. This standard applies to the test of lactic acid bacteria in foods containing lactic acid bacteria.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
3
Scope
4
Culture medium and reagents
5
Operation steps
7
Results and report
10
Appendix A
12

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2015)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục