GB 4943.21-2019 Translated English of Chinese Standard. GB4943.21-2019: Information technology equipment - Safety - Part 21: Remote power feeding

Přední strana obálky
https://www.chinesestandard.net, 21. 3. 2020 - Počet stran: 20
This Part of GB 4943 specifies safety requirements for remote feeding telecommunication circuit. This Part is applicable to information technology equipment that is intended to supply and receive communication network power, and the voltage exceeds the TNV circuit limit.

Vyhledávání v knize

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2020)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Bibliografické údaje