GB 5009.241-2017: Translated English of Chinese Standard. GB5009.241-2017: National Food Safety Standard - Determination of Magnesium in Food

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 16 thg 12, 2017 - 10 trang
This Standard specifies use flame atomic absorption spectrometry, inductively coupled plasma emission spectrometry, and inductively coupled plasma mass spectrometry to determine the magnesium in food.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
4
Apparatus
5
Analytical Procedures
6
Expression of Analytical Results
8
Appendix A Microwave Digestion and TemperatureRise Program
10

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2017)

www.ChineseStandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục