GB 5009.254-2016: Translated English of Chinese Standard. GB5009.254-2016: National Standard for Food Safety - Determination of Polydimethylsiloxane in Animal and Vegetable Fats and Oils

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 24 thg 6, 2018 - 10 trang
This Standard specifies the method of determining polydimethylsiloxane in animal and vegetable fats and oils. This Standard shall be applicable to the determination of polydimethylsiloxane in animal and vegetable fats and oils.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Scope
3
Instruments and Equipment
4
Expression of Analysis Results
5
Precision
6
Instruments and Equipment
7
Expression of Analysis Results
8
Precision
9
Appendix A Instrument Reference Conditions
10

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2018)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục