GB 5009.273-2016: Translated English of Chinese Standard. GB5009.273-2016: National Food Safety Standard - Determination of Microcystin in Aquatic Products

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 7 thg 4, 2019 - 16 trang
This Standard specifies the method to use liquid chromatography - tandem mass spectrometry and indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay for the test of microcystin (cyclic heptapeptide) in aquatic products. This Standard applies to the determination of microcyst in aquatic products such as fish, shrimp and river otter.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
3
Application Scope
4
Instruments and Apparatuses
5
Analysis Steps
6
Description of the Analysis Result
8
Precision
9
Reagents and Materials
10
Instruments and Apparatuses
12
Description of the Analysis Result
14

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2019)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục