GB/T 17283-2014 Translated English of Chinese Standard (GBT 17283-2014, GB/T17283-2014, GBT17283-2014): Determination of the water dew point of natural gas - Cooled surface condensation hygrometers

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 12 thg 4, 2017 - 15 trang
This standard specifies the method of using the cooled surface condensation hygrometers to determine the water dew point of natural gas.

Từ bên trong sách

Các trang được chọn

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2017)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục