GB/T 2040-2017: Translated English of Chinese Standard (GBT 2040-2017, GB/T2040-2017, GBT2040-2017): Copper and copper alloy sheet

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 11 thg 8, 2017 - 20 trang
This Standard specifies the requirements, test methods, inspection rules and marking, packaging, transportation, storage, quality certificates and order (or contract) contents of copper and copper alloy sheets.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
5
Requirements
6
Test method
16
Inspection rules
17

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2017)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục