GB/T 20564.11-2017: Translated English of Chinese Standard. (GBT 20564.11-2017, GB/T20564.11-2017, GBT20564.11-2017): Continuously Cold Rolled High Strength Steel Sheet and Strip for Automobile - Part 11: Carbon Manganese Steel

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 17 thg 11, 2017 - 13 trang
This Part of GB/T 20564 specifies the terms and definitions, classification and grade expression method, ordering content, dimension, shape, weight, technical requirements, test methods, inspection rules, package, marking and quality certificate of cold rolled carbon manganese high strength steel sheet and strip.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
6
Ordering Contents
7
Test Methods
10
Package Marking and Quality Certificate
11
Appendix A Informative Chemical Compositions of Steel
12
International Grades
13

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2017)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục