GB/T 20564.1-2017: Translated English of Chinese Standard. (GBT 20564.1-2017, GB/T20564.1-2017, GBT20564.1-2017): Continuously Cold Rolled High Strength Steel Sheet and Strip for Automobile - Part 1: Bake Hardening Steel

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 23 thg 4, 2018 - 15 trang
This Part of GB/T 20564 specifies the terms and definitions, classification and grade expression method, dimension, shape, weight, technical requirements, test methods, inspection rules, package, marking and quality certificate of cold rolled bake hardening high strength steel sheet and strip.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Ordering Contents
8
Dimension Appearance Weight
9
Method of Test
10
Test Methods
11
Inspection Rules
12
Package Mark and Quality Certificate
13
Appendix A Informative Chemical Compositions of Steel
14
Foreign Grades
15

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2018)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục