GB/T 29511-2013: Translated English of Chinese Standard. (GBT 29511-2013, GB/T29511-2013, GBT29511-2013): Protective clothing - Chemical protective clothing against solid particulates

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 11 thg 4, 2020 - 27 trang
This Standard specifies the gradation, basic performance requirements, test methods and identification of chemical protective clothing against solid particulates. This Standard applies to the protective clothing that is required for the skin protection of workers who are exposed to chemical contamination of particulates in the workplace environment.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2020)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục