GB/T 36162-2018: Translated English of Chinese Standard. (GBT 36162-2018, GB/T36162-2018, GBT36162-2018): Handbag and knapsack

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 4 thg 9, 2018 - 27 trang
This Standard specifies the requirements, test methods, inspection rules, marking, packaging, transportation, storage, quality certificate and order forms (or contracts) for copper-steel composite sheets and strips. This Standard applies to copper-steel composite sheets and strips for general industrial use.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Requirements
8
Test methods
20
Inspection rules
24

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2018)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục