GB/T 4663-2017: Translated English of Chinese Standard. (GBT 4663-2017, GB/T4663-2017, GBT4663-2017): Rolling bearings - Cylindrical thrust roller bearings - Boundary dimensions

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 17 thg 11, 2017 - 11 trang
This Standard specifies the boundary dimensions of one-way and two-way cylindrical thrust roller bearings. This Standard is applicable to the design and selection of one-way and two-way cylindrical thrust roller bearings.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
3
Scope
4
Code
5

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Giới thiệu về tác giả (2017)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục