GY̆ Kainỳ Diacky. Novum Testamentum texts Stephanici A.D. 1550. Accedunt variae lectiones, curante F.H. Scrivener

Front Cover
Frederick Henry A. Scrivener
1862
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 452 - Και υμάς όντας νεκρούς τοις παραπτώμασιν και ταΐς άμαρτίαις, 2έν αίς ποτέ περιεπατήσατε κατά τον αιώνα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος...
Page 185 - Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η άποκτείνουσα, τους προφήτας, και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν, ποσάκις ηθέλησα επισυνάξαι τα τέκνα σου, ον τρόπον όρνις την35 εαυτής νοσσ-ιάν3* 3 5 υπό τάς πτέρυγας, καί ουκ ήθελήσατε. ιδον, άφίεται νμΐν <5 οίκος υμών ϊρημοϊ37 αμήν 8ί λί'γω38...
Page 594 - Δεΰτε συνάχθητε εις το δεΐπνον το μέγα του θεοΰ, 18 ϊνα φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας Ίππων και των καθήμενων έπ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων τε και δούλων και μικρών και μεγάλων.
Page 360 - ... φυγείν εκ του πλοίου και χαλασάντων την σκάφην εις την θάλασσαν προφάσει ως εκ πρψρης άγκυρας μελλόντων έκτείνειν, 3Ι είπεν ό Παύλος τψ έκατοντάρχΐ] και τοις στρατιώταις' εάν μη ούτοι μείνωσιν εν τφ πλοίφ, ύμείς σωίϊήναι ου δΰναα&ε.
Page 375 - Τί ουν έροΰ/Αεν ; ό νόμος αμαρτία ; μη γένοιτο αλλά την άμαρτίαν ουκ εγνων, ει μη δια νόμου την τε γαρ ίπιθνμίαν ουκ ^δειν, ει μη ό νόμος ελεγεν, 8 ' Ουκ ίπιθνμήσΐΐς-' άφορμήν δε \αβονσα ή αμαρτία οία της εντολές κατίΐργάσατο4 εν έμοί ττάσαν έττι^υ9 μίαν.
Page 236 - Έληλακότες ούν ως σταδίους είκοσι πέντε ή τριάκοντα, θεωροΰσιν τον Ίησοΰν περιπατοΰντα επί της θαλάσσης, και εγγύς του πλοίου γινόμενον και έφοβήθησαν. 20 Ό δε λέγει αύτοΐς, Εγώ ειμί μη φοβεΐσθε.
Page 368 - Και κρινεΐ η εκ φύσεως άκροβυστία, τον νόμον τελούσα, σε τον δια γράμματος και περιτομης παραβάτην νόμου ; 28 Ου γαρ ό ίν τω φανερω 'ίουδαΐός εστίν, οίιδε ή εν τω φανερω εν σαρκΐ περιτομή 29 Άλλ...
Page 209 - ... ό μείζων εν ύμΐν γινέσθω ως ό νεώτερος καΐ ό ηγούμενος ως ό διακόνων. 27 τίς γαρ μείζων, ό άνακείμενος ή ό διακόνων; ουχί ό άνακείμενος; εγώ δε εν μέσω υμών εϊμι ως ό διακόνων. 28 ύμεΐς δε έστε οί διαμεμενηκότες μετ...
Page 259 - Ίτ/σοΰς και εΐττεν ου δι* ίμϊ αυτή ή φωνή 31 γεγονεν, άλλα δι' υμάς. Νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου νυν ό άρχων τον 32 κόσμον τούτου ίκβ\η$ήσΐται ϊζω κάγώ έαν ΰψω&ω ΐκ τ^ϊ γζϊ, ιτάνταϊ ελκύσω 33 προς ψαυτόν.
Page 205 - Οτι εγώ ειμί" και ό καιρός ήγγικε. Μη οΐιν πορευθήτε οπίσω αυτών. ^Όταν δε άκούσητε 7το\έμους και ακαταστασίας, μη πτοηθήτε δει γαρ ταύτα γενέσθαι πρώτον άλλ

Bibliographic information