Gati wicara: tuntunan pranatacara lan pamedharsabda sing bener, pener, tur nyenengake

Front Cover
Penerbit Narasi, 2009 - Javanese (Indonesian people) - 188 pages
0 Reviews
On Javanese speeches and addresses in various occasions.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

WACANAGATISAPENGINANG
9
BAB IIMEDHARSABDAGATIPRATAMA
32
TANGGAP WACANA GATI
41
WEDHARING GATI
51
BABVSABDAGATI
59
MEDHAR GATIADI LINUWIH
67
GATI PASRAH UPAKARTI MANTEN
76
LUCITA GATI LUNG TIN AMPEN MANTEN
82
Atur Masrahaken Penganten Mertuwi Tiyang Sepuh
98
Atur Wangsulaning Pasrah Sepekenan Penganten
99
F Gati Wasana
100
Pambagya Sugeng Rawuh
101
RESEPSI MANTEN LUNGGGUH
103
Pambagya Wilujeng Mawa Basa Lugu
105
Pambagyaharja Versi Ndakik
106
Pangayubagya Manten Samadya
107

Mawi Basa Lugu
83
Mawi Basa Madyatama
84
Mawi Basa Endah
85
Mawi Basa Ndakik
86
Kanthi Basa Endah
88
Kanthi Basa Macak
89
Sinartan Basa Basuki
90
Atur Panampi Pasrah
91
Kanthi Basa Lugu
92
Kanthi Gaya Madyatama
94
Kanthi Basa Pínulas
95
Atur Panampi Sinartan Basa Endah
96
Atur Panampi kanthi Basa Ndakik
97
Pangayubagya Manten Rinengga
108
B Atur Panuwun
109
Pambagyaharja Saderengipun ljab
111
Pangayubagya Manten Basa Limrah
112
F Atur Saking Pamangku Gati
114
BABXTATACARABUBAKKAWAH
119
RUMPAKA PANYANDRA GATI
128
PANYANDRA KIRABING KASATRIYAN
142
PANYANDRA DHAUP SAHA PANGGIH
153
В AB XIV RUMPAKA RENGG A GATIWIWAH ATAM A
169
BAB XVl MEDHARSABDA GATlNING SRlPAH
177
KAPUSTAKAN
186
Copyright

Bibliographic information