Geschiedenis van de geneeskunde en van hare beoefenaren in Nederland, Volume 2

Front Cover
W. Eekhoff, 1868
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 861 - Yirum certe ad omnia, quae scientia humana comprehendi possunt, indaganda facile principem, et de quo dubites utrum consilio, an exemplo, major fuerit in instauranda deformata Physica. Absque invidia dixero, quidquid incrementi cepit naturalis historia ab ineunte decimo sexto seculo in hanc usque horam, omne id acceptum debemus monitis et preceptis illius viri; cujus indelibilem memoriam grata colet orbis perpetuitas.
Page 681 - Epistola historiam exhibens foetus humani post XXI menses ex uteri tuba, matre salva ac superstite, excisi.
Page 503 - Minime vilis horao fuit, ut mmc, destmcta ejus theoria, vulgo creditur. In dissecandis morbosis cadaveribus diligens, in praxi felix, in docendo totus, ut fere universam Europam in suam sectam pellexerit. Acnti vir ingenii. Egregius in materia medica autor. Cauto lectori multas utŘes observationes exhibet╗.
Page 867 - CABTESIUS in Holland, die alles omkeerde. De studie der Grieken werd verwaarloosd. Stellige geleerdheid werd veracht. Over alles moest wijd en breed geredeneerd en getwist worden. De een verdedigde grootere dwaasheden dan de ander. De geneeskunst werd een wild spel van allerlei meeningen en veronderstellingen , van twijfelzucht en onzekerheid. Men verloor de zieken uit het oog, bepaalde zich tot allerlei proefnemingen, en daartoe moest de arme zieke dienen.
Page 598 - In 1677 bevorderd tot Med. Doctor, schijnt hij later bestendig in den Haag gewoond te hebben. In het latijn en fransch onderwezen, had hij veel gelezen en oordeelde met verstand over het gelezene, daar hij niet schroomvallig was het verkeerde in vele voorslagen en handelingen zijner voorgangers , meestal op goede gronden , aan te wijzen.
Page 630 - Zijne vriendelijkheid en beleefdheid waren geveinsd, gemaakt. Zijne openhartigheid was hoogmoedige drift om dadelijk tegen te spreken en gelijk te willen hebben, waardoor hij natuurlijk veel geruchts maakte, doch ook veel tegenspraak en verachting vond, en nergens zich gemakkelijk en tevreden gevoelde , maar steeds naar verandering haakte. Dat hij zeer werkzaam was, vooral in boeken te schrijven, erkennen we , en zijn nuchteren matig leven verdient lof.
Page 550 - ANTOINETTE BOURIGNON. Hij kreeg een walg van de wereld en van zijne vroegere onderzoekingen, die hij als ijdelheid en voedsel van zijnen hoogmoed beschouwde. Hij wilde van dien last bevrijd zijn.
Page 512 - Professore, editus, in quo figurae conspiciuntur non inelegantes, quas ex ingenioso cerebro prodiisse certum est; an vero...
Page 653 - Curacao, en schreef aan BONTEKOE een langen brief, niet zonder tooi van verwaande geleerdheid , over het eigenaardige der zeeziekte.
Page 797 - Toen ook hem in 1746 de uitoefening der verloskunde verboden werd, was hij daarover zoo zeer gebelgd, dat, zoo men wil, dit verbod zijn dood verhaast heeft.

Bibliographic information