Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, Volume 5

Front Cover
A.C. Kruseman, 1862 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 634 - De mond der baai is naauw, hier en daar met klippen bezet , en voor den mond loopt een sterke stroom , zoodat men wel met de gesteldheid moet bekend zijn, om niet beneden den ingang te vervallen. Daarenboven werd deze mond bestreken door het op een rif aan den linker uithoek der baai...
Page 634 - Republiek, dat op eenen berg of rots lag en door zijn vuur in staat was , alle vijandelijke schepen , die het waagden de baai binnen te zeilen , in den grond te boren. Eindelijk , lagen nog te dezen tijde in de baai , met de batterijen naar buiten gewend , het fregat de Kenau Hasselaar van 86 en de korvet Suriname ', j/an 22 stukken , . gevoerd door de kapiteins c.
Page 448 - ... op een snaphaanschot genaderd waren, zijn schip in brand. Naauwelijks zag de vijand de vlam het voorluik uitbarsten , of zijne sloepen , eene ontploffing vreezende, stoven uiteen, van welke omstandigheid de onverschrokken VAN MAREN gebruik maakte om nevens zijne krijgsmakkers , onder eene hagelbui van kogels , met de jol het land te bereiken.
Page 638 - ... dat zij misleid waren. In die onzekerheid deden de aan de kust liggende batterijen niets meer dan eenige weinige seinschoten , welke door de forten herhaald , onder het krijgsvolk , de zeelieden en ingezetenen alarm verwekten, maar die onvoldoende waren, om de kolonie te behouden.
Page 271 - Schout-bij-nacht raogt vergund worden , zich tot herstel zijner gezondheid huiswaarts te doen vervoeren. Dit verzoek werd ingewilligd; maar naauwelijks was LUCAS te Schiedam aangekomen , of zijne ziekte verergerde zoo zeer , dat hij na verloop van weinige dagen, op den 21 Junij 1797, in den ouderdom van 50 jaren bezweek.
Page 497 - September naar binnen gezeild , ten einde niet te worden afgesneden, en zoo eene vijandelijke overmagt mogt opdagen, elders eene veilige schuilplaats te zoeken. Met dat oogmerk vatte de Gier post in het zuidooster-rak, voor Makkum , en de huik , tusschen Harlingen en het Vlie in de Jettings.
Page 515 - Ue generaal BONAPARTE, tot Eersten Consul der Fransche republiek verheven , had luisterrijke overwinningen in ItaliŽ behaald, en stond op het punt, eenen roemrijken vrede met den Keizer van Duitschland te Luneville te sluiten. Hiermede eindigde de oorlog op het vaste land van Europa, maar nu ook wilde de Eerste Consul alle krachten inspannen , om den eenig overgebleven vijand , het magtige GrootBrittanje, zoo v al niet te onderwerpen, dan ten minste de meest mogelijke afbreuk toe te brengen en tot...
Page 500 - ... veroordeeld , om gevoerd te worden naar boord van een van 's Lands schepen van oorlog, en aldaar met kruid en lood van het leven ter dood te worden gebragt.
Page 448 - ... tot op een snaphaanschot genaderd waren, zijn schip in brand. Naauwelijks zag de vijand de vlam het voorluik uitbarsten , of zijne sloepen , eene ontploffing vreezende, stoven uiteen, van welke omstandigheid de onverschrokken VAN MAREN gebruik maakte om nevens zijne krijgsmakkers , onder...
Page 638 - Britten zich vroeger meermalen bediend , wanneer zij voorslagen of mededeelingen aan de regering van het eiland te doen hadden , en de onzen hadden die vlag ook, als zoodanig, steeds geŽerbiedigd. Sommige officieren hadden tegen deze gewoonte bedenkingen gemaakt , en aan den Gouverneur...

Bibliographic information