Gnomologiai palaiotaton poieton: Theognidos, Kallimachou, Linou, Phokylidou, Mimnermou, Menekratois, Pythagoreiou tinos, Euenou, Posidippou, Solonos, Rianou, Metrodorou, Tyrtaiou, Eratosthenois, Simonidou, Naumachiou, Panyasidos]

Front Cover
apud Adrianum Turnebum, 1553 - 86 pages
1 Review
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

Tres interrestant

Common terms and phrases

Bibliographic information