Graecorum imperium, a Muhamede Secundo eversum, in gymnasio Elisabethano Vratislaviensium die XII. Martii a. MDCLXXXII publice considerandum exhibebit Christianus Gryphius

Front Cover
Baumann, 1682 - 4 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

_ Ω 1οιιΒο 8ειιτειιι ὰ Τιποιε ΑΒ ΕυτορΞι άε Ακουω ΑΠ αυτ αυτι Βεπ|απιέπ Βοιωτοι ΓΔΜ ΓεκικΗε Γρο διιπτ ειιιιιι ειιιοιιτειιΙ ειπα ειπε ειπιτποε εμ επι Εριτιιε Ευτορε Ηγότυπτο Ηιε πιο ΗΜ Ηπα θγΙΙὶιιε θεο Θεοπ3έιω Ιε8ιτιιιιιε ιιι ιιι€ο ιιιετιι ιιιιιιιειιιι ιιιιιιιι ιιιιιιτειτιιτ Ιιιιρειιιιιιι ιιιιωιο ιιοΙοτεε ιιτ ικα ΙΝ ΟΥΜΝΑ8ΙΟ Ιοευε Ιοι:ο ιοιπιπει ὶπ ιποιιο Ιτειιιιιιιι κάβο καὶ κι Λεω Μαιο ΜΒΜ Μι Μισο ΜΜΜ Μο Μοτο Μπακ Μπι Μπιτ μπω μωβ νειιιιιι νετΙἱΒυε νετιιε νι νὶε νιιιιιε Νοε Νοπ οἱ οιιε οιιὶ οιιιΒιιε οιιιιι οικω οκοΙιιτικκ οΜοοε Ον οοιιια:ιτ οοιιΠε οπο πιο οποιο οριοιιε ορρὶόο Παπ παπι παρει Παω Πε πι πιο πιο Πισω πιτ πιω ΠΜ πο ποιο Ποιοι 8ι ποπ νοτο Πτιιιιιιιι πω πωπω ρεεε Ρετίἔι ΡετΙιοε ριιιιε ροτιιιε ροτιιοιιο ποπ ροτροτιιο Ρτοποεα ρω Ρωιιιο σο σπιτι τειΒο τειιιιειι τεΙυε τετιοτιε τοπικ τοπιο τσιπ τυπο φαι φαω φωτ ωσπου

Bibliographic information