Grovwel, van de Contra-remonstrantschghesinden, in den Synodo Provinciael van Gelderlandt, A 1618 in Julio ghehouden, verfoeyt ende ghedeserteert: vervaet in sekere Thien Poincten ofte Artijckelen, onlanghs van weghen de Heeren Staten des Furstendoms Gelre ende Graefschaps Zutphen uytghegheven. Waer neffens sijn ghevoeght eenige plaetsen [...] uyt versch. Autheuren openbaerlijc voor leeraren in de Gereform. Kercke bekent, ghetrocken, niet veel ( soo 't schynt) van die thien poincten verschillendre. Met een na-reden, [...].

Front Cover
1618 - 26 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information