Gurūṅa-Nepālī-Aṅgejī tathā Nepālī-Guruṅa sabdakośa

Front Cover
Sama Insṭiṭyūṭ abh Liṅgvisṭiks, Nepāla tathā Eśīyālī Adhyayana Saṃsthāna, 1976 - Gurung language - 223 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

अंग्रेजी अनु अनुसार अफ़ अभू अर्थ अष्ट्र असू अा अाउनु अी इतु का काट्नु काम कि की कु कुकुर कुनै कुब कुरा के गनु गर्न घर चलन चाड च्ही जन्म जानु डाउनु डि०जी तब तर ताँ तु त्ही दाजु दिन दिनु दु बि दुइ दुई दू देवनागरी धर्म धान ने नेपाली नेपाली भाषा पट्टि पनि पनु पानी पानु पाली पृथिवी पौष प्याज फाँ फ़ि फी बनाउनु बन्द बष बस्तु भन्नैब भाइ मन मानिस माने मी मूल या यी रा राख्ने राष्ट्स री रूस लगाउनु लबा लाग्नु ली लेखिएको कु ल्ही वट विश्व वेद व्याकू शब्द श्री संग सद सनु सर्स सानु सी से सेती सेब स्क स्टू स्ट्र स्तु स्या हयाब हा हाँ हात हान्तु हामी हावा हिन्दु ही हु हुनु है ीि bamboo food Gurung hair Nepali person rice vessel water

Bibliographic information