Guta Lag Och Guta Saga: Jämte Ordbok

Front Cover
S.L. Møllers bogtrykkeri, 1907 - Gotland (Sweden) - 164 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Popular passages

Page 5 - PCS oder par til regelnlässig mit et gebildet. (Larson-Högsby S. 67 u. 69, wo auch Belege aus anderen aschw. Texten beigebracht werden.) fran pi et sol se.tr vm aftun oc til pes et lysir a pripin dygri (Gu.
Page 3 - ... orum, oc tro vari retri, oc landi oru bygdu, oc vir magin huern dag pet sysla i allum giarningum oc vilia orum, sum Gupi sei dyrp i, oc or sei mest parf at bepi til lifs oc sialar.
Page ii - Slående riktig förefaller mig Läfflers förmodan, att en treårig väntetid föreskrifvits, emedan Erik Knutsson under tre år [1205 — 1208, mellan slagen vid Älgarås och Lena] varit landsflyktig i Norge.
Page lxv - B med hänsyn till sin palataliseringsgrad låg emellan a, o, u fi den ena sidan och t å den andra, finner jag det fullt naturligt, att det verkade palataliserande på a, o, u, men depalataliserande på t.
Page 62 - ... alt sculdu | pair aiga oc mip sir bort hafa sum pair ; vfan iorpar attu. Sipan wildu pä | ir naupugir bort fara men foru ittiia | npors borg6 1 Allt del följande saknas i B.
Page xxxv - Däremot kan dubbelteckningen i naicca 3 : 4 och latia 65 : l möjligen uppfattas som en antydan om, att tenuis efter lång vokal eller diftong var något längre än en media i motsvarande 'ställning*.
Page ii - Guthilandorum s. 155, att ifrågavarande föreskrift varit känd år 1315 och då gifvit upphof åt en misshällighet mellan gotlänningarne och konung Birger.
Page xlvi - Synnerligen viktigt förefaller det mig, att fr-lösa former af fsv. sliker, fgotl. sli<*r anträffats endast i nasn. dvs endast i den form, där de kunna förklaras ur en förväxling af bokstäfvema c och t.
Page lxii - Det ser sålunda ut, som om urn. -auh < urg. -attft i fgotl. likasom i de öfriga nord. språken skulle utvecklat sig- . till *ö.

Bibliographic information