Gwary polskie na Kowieńszczyźnie

Front Cover
Aušra, 2002 - Foreign Language Study - 425 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Kowieńszczyzna jako najwiçksze w przesztosci skupisko drobnej
1
liczebnikoworzeczownikowym 234
3
Wstçp
5
ZAGADNIENIA TEORETYCZNE
14
Metody badań i opisu zjawisk jezykowych
28
materiahi jçzykowego
42
Problemy kwalifikacji poszczególnych zjawisk jçzykowych
50
polskolitewskiego czy dawne lituanizmy zanikle
59
Fonetyka
125
Fleksja
176
wszystkich rodzajów
195
Skladnia
232
bezprzyimkowych
239
Slowotwórstwo
260
Slownictwo
277
Podsumowanie
347

Zmiany liczebnosci Polaków na Kowieńszczyznie w XIXXX w
69
Sytuacja Polaków na Kowieńszczyznie po II wojnie swiatowej
79
O SYTUACJI JE ZYKA POLSKIEGO NA KOWIEŃSZCZYZNIE
86
Geografíczny i spoleczny zasiçg polszczyzny oraz jej funkcje
101
Status i prestiz polszczyzny w przesztosci i obecnie
110
Przyczyny reorientacji jçzykowej i procesu asymilacyjnego
119
Wykaz stosowanych skrótów
361
Bibliografía
382
Indeks omówionych wyrazów i form wyrazowych
404
Мару
417
Copyright

Bibliographic information