HIC DatVs est VobIs sVperabVnDans: ThesaVrVs sIne DefeCtIone. Ecclesiastici 30. v. 23. Tento gest: DVLežItý, CtI, a poWěstI, y Wssy potřebnostI: PokLaD bez neDostatkV. TotIž: TřI Sta, a paDesáte RokV StkWěgICy se Gazyk SWatého Iana NepoMVCkého. PřI WeLebnostI Božské za SLVžebnIky gak pobožné, tak nepobožné geDnostegně MLVWICy. TřetI NeDěLy po WeLkonoCy na Den zDWIžené SWatoIanské PobožnostI. Genž WegroCžnI se sWětIWá Dne ssestnáCtého MaII: W Králowském Hlawnjm městě Pražským w Chrámě Páně Swatého Křjže wětssýho, Ržádu Kanownického Křjžownikůw s čerweným Srdcem Blahoslawenných Mučedlnjkůw od Pokánj tak řečených, neyprw složený

Přední strana obálky
Typis Haeredum Labaunianorum, per Adalbertum Wilhelmum Wessely Factorem, 1734 - Počet stran: 12
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Bibliografické údaje