HOROLOGIVM CHRISTIANAE PIETATIS PER SELECTISSIMAS ORANDI FORMULAS EX OPTIMIS SACRIS ANTIQVISQVE AVTHORIBVS INSTRVCTVM

Přední strana obálky
Typis Michaelis Franz, Ser. Elect. Pal. Typograph., 1688 - Počet stran: 1008
 

Obsah

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje