Hadewijch liederen

Front Cover
Historische Uitgeverij, 2009 - Dutch literature - 455 pages

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

VOORAF
9
Hadewijch als meesteres
19
HADEWIJCHS LIEDEREN
29
Vormen
35
Motieven
44
EDITIE VERTALING EN COMMENTAAR
57
Ay al es nu die winter cout
64
Tsaermeer sal in corten tide
72
Hoe dat jaerhevet sinen tijt
270
Het sal de tijt ons naken sciere
280
Alse ons de linten wert gheboren
284
Almeest sijn alle creaturen
288
Alse ons dit nuwe jaer ontsteet
294
Al es dit nuwe jaer begonnen
300
Comen es de droeve tijt
304
Alse ons ontsteet de winter sware
308

Die tekene doen ons wel in scine
80
Nu sal die tijtende de voghele droeven
86
Alse ons onsteet de merte
94
Bidennuwenjare
100
Altoes mach men van minnen singhen
106
De voghelen hebben lange geswegen
112
Nu es die edele tijt geboren
122
Men mach der nuwertide
128
Tenblijtstentidevandenjare
132
AI es die tijt blide overal
138
Men mach den nuwen tijt
144
Alsehemdetijtvernuwensal
152
Ditnuwejaeresonsonstaen
158
Groeter goede vore den tide
160
Dit nuwejaer es ons begonnen
168
Die tijt vernuwetendetegheet
174
Alse ons de bloemen van den somere comen sijn
178
Mine noet es groet endeonbekint den lieden
184
Die tijt ghevet ons ten goede spoet
190
Die vogele singhen clare
198
In allen tiden van den jare
204
Al es verdroevet dach ende tijt
210
Men mach bi den corten daghen
216
Die vogle sijn nu blide
222
Doerhogher trouwen minne
228
Men moet in allen tiden
238
Om grote minne in hoghen ghedachte
244
Tsjaermeer ontspringhen ons de bloemen
248
Die tijt vernuwet met sinen jaren
254
In allen tiden nuwe ende out
258
Die tijt es donker ende cout
264
Alse ons de vrochte van den jare
316
Ay in welken soe verbaerd de tijt
320
RECONSTRUCTIE VAN DE MELODIE╦N
325
Aanwijzingen voor zangers en zangeressen
340
Tsaermeersalincortentide
348
Die tekene doen ons wel in scine
350
Altoes mach men van minnen singhen
352
De voghelen hebben lange geswegen
356
Men mach den nuwen tijt
358
Ditnuwejaeresonsonstaen
360
Groeter goede vore den tide
362
Die tijtvernuwet ende tegheet
364
Alse ons de bloemen van den somere comen sijn
366
Men mach bi den corten daghen
368
Om grote minne in hoghen ghedachte
370
Tsjaermeer ontspringhen ons de bloemen
372
Die tijt vernuwet met sinen jaren
374
In allen tiden nuwe ende out
376
Het sal de tijt ons naken sciere
380
Almeest sijn alle creaturen
382
Alse ons dit nuwe jaerontsteet
384
Alse ons ontsteet de winter sware
386
Ay in welken soe verbaerd de tijt
388
BESPREKING VAN VORM EN MELODIE
392
NAWERK
413
Verbeteringen en twijfelgevallen
414
Beredeneerde bibliografie
419
Bibliografie
429
Register
446
Verantwoording cds
454
Copyright

Bibliographic information