Handboek Licentieovereenkomsten

Front Cover
De Boeck Supérieur, Jan 15, 2008 - Law - 416 pages
0 Reviews

Het Handboek Licentieovereenkomsten schetst op een bevattelijke wijze het Belgisch juridisch kader dat gemeenschappelijk is aan de overeenkomsten tot gebruik van intellectuele eigendomsrechten.
Waar aangewezen wordt de aandacht gevestigd op de specificiek regelgeving die, afhankelijk van het betrokken type van intellectuele eigendom, van toepassing is op een licentieovereenkomst. 

In het Eerste Deel van het Handboek komen de burgerrechtelijke aspecten aan bod: na de definiëring en de bespreking van de verschillende types licentieovereenkomsten, wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het sluiten, de uitlegging, de uitvoering, de overdracht en de uitdoving van de licentieovereenkomst. 

In het tweede Deel komt de verhouding tussen de exploitatie van de intellectuele eigendom (de licentieovereenkomst) en het mededingingsrecht aan bod. Na enkele inleidende overwegingen volgt de toetsing van de licentieovereenkomst aan de artikelen 81 en 82 EG.  Het recente Microsoft arrest illustreert dat intellectuele eigendom soms gedwongen in licentie moet worden gegeven en dus niet noodzakelijk een absoluut monopolie oplevert. Dit arrest blijft vanzelfsprekend niet onbesproken.  Daar een goed functioneren van de Interne Markt één van de objectieven van het mededingingsrecht is, wordt  tenslotte de verhouding tussen de licentieovereenkomst en die Interne Markt, het vrij verkeer van goederen binnen de Europese Economische Ruimte, behandeld.

Op die manier is het Handboek Licentieovereenkomsten hét juridisch referentiewerk voor eenieder die zich voorneemt om intellectuele eigendomsrechten te exploiteren of daar reeds mee bezig is.   Het tweede deel van dit werk is beschikbaar in een Engelse vertaling: Licence Agreements, Competetion and the Internal Market.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

De licentieovereenkomst vAnuit een bUrgerrecHtelijk perspectief
3
een vorderingsrecht voorzien
12
Een contract van bepaalde of van onbepaalde duur
18
De intragroep licentie
23
De regels vAn toepAssing op licentieovereenkomsten
30
De contractuele bepalingen
36
B De vormvereisten
45
Het bewijs van het contract
52
De overdrAcHt vAn de licentieovereenkomst
107
De vernietiging of het verval van de overeenkomst
113
B De buitengerechtelijke ontbinding
121
De toepassingsvoorwaarden voor de door de GVTO geboden veilige
180
De individuele toetsing buiten het toepassingsgebied van de GVTO
219
E De rol van het nationaal Mededingingsrecht 24 5
245
Artikel 82 EG toegepast op licentieovereenkomsten
255
De rol van het nationaal Mededingingsrecht
268

De uitvoering vAn de licentieovereenkomst
60
E Het verbod om andere licenties met eenzelfde voorwerp toe te kennen?
63
K De inbreukvordering door een derde
70
openstellen van
77
verbeteringen sublicenties inbreuken
84
De verplichting om het corpus mecbanicum bij het einde van het contract
88
De licentieovereenkomst en inbreuken namaak
97
B Het binnen de EER in de handel brengen als eerste sleutelelement van
277
De uitputtingsleer en licentieovereenkomsten
288
Verordening EG Nr 7722004 van de Commissie
295
Mededeling van de Commissie
303
Bibliografie
375
Trefwoordenlijst
383
Copyright

Common terms and phrases

About the author (2008)

Yves Van Couter is advocaat bij de balie te Brussel. Hij is vennoot in de afdeling Handelsrecht en Intellectueel Eigendomsrecht van het advocatenkantoor Loyens & Loeff – Advocaten in Brussel (www.loyens.be). Hij is tevens docent handelsrecht aan de Vlaamse Economische Hogeschool en auteur van talrijke publicaties in verschillende domeinen van het handelsrecht en het intellectueel eigendomsrecht.

Advocaat bij de balie te Brussel (Loyens  & Loeff Advocaten), Assistent aan de Rechtsfaculteit van de Université de Liège.