Handlingar rörande Sveriges historia...

Front Cover
1891
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page ii - Handlingar rörande Sveriges historia. Med understöd af statsmedel i tryck utgifna af kongl.
Page 449 - Och derföre kunne här gälla, hwadh een seger: In magno delicto, exiguum supplicium satis est patri, et qui vult amari, langvida regnet manu.
Page 331 - Uthi hvar sticht är een serdeles form och modus till att informera ungdomen, aff hvilken diversitet synes all confusion herröra. Mente nödigt vara, att dee sigh samsatte om een conformitet öffver heela rijket, sflsom om visse böcker hvilke skulle läsas eller intet, och annat ete.
Page 331 - Bisperne hvar i sitt sticht haffve fuller ordnat hvadh lenda kan Gudz församblingh till ähra och ähörerne till förkofring.
Page 332 - Prästerskapet, som skulle gjöra een viss ordningh öffver dee böcker, som skulle i scholerne läsas.
Page 753 - Baazium, effter som han är Regeringen och staten väll affectionerat och haffver disputerat pro veritate och elljest ähr een lärdh man.

Bibliographic information