Het beclach der Spaenscher naty : waer inne te kennen ghegeven wert aen wiens handen het coninckryck van Hispangien behoort te comen : mitsgaders die schandelycke en onerhoorde bloedt-schande, twelck de Paus van Romen heeft toeghelaten, teghen Gods wetten ende wtghedruckte bevelen, volghens hoe sy voor haer nemen dese Nederlanden onder een eeuwighe slavernye ende servituyt te brenghen, weerdigh om lesen : hier achter is noch een liedt toeghedaen, al waer een gespreck ghehouden wert tusschen L'Infante, ende den soon. Ghetrouwelijck wt den Spaenschen originalen ghedichte ghetranslateert

Front Cover
Willem Jansz. van Campen, 1598 - 8 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information