Het tekort: Studies over de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in het Luikse kolenbekken vanaf het einde van de negentiende eeuw tot 1974

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2014 - 280 pagina's

Het centrale thema van dit boek is het structurele tekort aan mijnwerkers in de Luikse kolenindustrie. In de meeste mijnbekkens in West-Europa was het moeilijk voldoende arbeiders te vinden en deze langdurig aan de mijn te binden. Men maakte dan ook overal gebruik van arbeidsmigranten. In het Luikse bekken echter werd het arbeidstekort na de Tweede Wereldoorlog zo acuut dat er een extreem groot beroep moest worden gedaan op buitenlandse arbeidskrachten. Leen Roels gaat in op de strategieën die door de mijnwerkgevers werden aangewend om voldoende arbeidskrachten te vinden. De oorzaken en pogingen tot oplossing van het arbeidstekort worden besproken in vijf deelstudies waarin verschillende groepen op de arbeidsmarkt aan bod komen: behalve lokale mijnwerkers betreft dit vrouwen, migranten, pendelaars, grensarbeiders en, gedurende en na de Tweede Wereldoorlog, ook krijgsgevangenen en displaced persons. 

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
13
een overzicht
28
In Belgium women do all the work De arbeid van vrouwen in de Luikse mijnen
71
Buitenlandse arbeiders in de Luikse steenkolenmijnen 19001974
99
Où sont les mineurs belges? Het tekort aan mijnwerkers tijdens en na de Tweede
117
Pour garder un mineur ilfaut en recruter plusieurs Arbeidsdynamiek en arbeids
145
Samenvatting en conclusie
187
Bijlagen
197
Tabellen bijlagen
200
De inkomende en uitgaande Belgen perjaar 19471972
217
Tabellen
225
Gebruikte afkortingen
235
Résumé
254
Register
274
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens