Heylige Bulle, ende Krusade des Paus van Roomen, Eerst vanden H. Vader Gregorio XIII ghepubliceert, ende daer nae van Sixto V vernieuwt [...] seer claerlick wtgheleyt, ende met clare ghetuyghenissen vande heylighe Schrift, seer fijn ouereen ghebracht [...] Midtsgaders een corte verclaringhe [...] gheuonden onder die Armade van Spaengien, van den vermetelicken hoochmoet van den Spaengiaert [...] Welcke Armade door des Alderhoochsten handt tot schande gecomen is

Front Cover
Rich. Schilders, 1588 - 56 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information