Hlásky

Přední strana obálky
dybbuk, 1. 12. 2007 - Počet stran: 52
Sbírka Hlásky není pouhou výsečí několika básní za jisté období, ale vyzrálou nadosobní výpovědí o hořkých intimních tématech. Pečlivá kompozice vytváří jednolitý a citlivě strukturovaný celek, v němž jsou pevně spojeny obdobné, ale i odlišné a navzájem se doplňující motivy, postupy a především niterné postoje. Tyto konkrétní nálady vycházejí z událostí a příběhů a jsou zachyceny jazykem, který směřuje především ke zkratce, hutnosti, důrazu na přesné vyjádření a pevný tvar bez okázalých aranží. Pesimismus a poetická drsnost autorových promluv jsou patrnou stylizací, jež je dána neustálou touhou po ostrých obrysech. Děje se tak nejčastěji v prostoru soustředěném na slovo, skrze něž Martin Langer neúnavně hledá cestu k realitě – protože nebo přestože samotná slova jsou často jen naznačeným výrazem skutečnosti.
 

Vybrané stránky

Obsah

Oddíl 1
22
Oddíl 2
24
Oddíl 3
27
Oddíl 4
30
Oddíl 5
32
Oddíl 6
44
Oddíl 7
45

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2007)

Martin Langer (1972, Varnsdorf) vystudoval kvasnou technologii piva a sladu na Střední průmyslové škole potravinářské v Praze, poté prošel řadou povolání, pracoval například jako knihkupec, sládek, dělník, umývač nádobí, vedoucí výroby v kořenářské firmě. Od roku 2000 pracuje na volné noze jako reportér, dramaturg, scenárista a příležitostný copywriter. Svými články a fotografiemi přispívá do řady literárních časopisů (mj. Revolver Revue, Tvar, Host, Literární noviny, A2, Weles). Věnuje se fotografii a žije v Praze. Dosud publikoval básnické sbírky Palác schizofreniků (1990), Animální evangelium (1992), Já nezemřu zcela (1996), Průsmyky (,997), Pití octa (2001), Hlásky (dybbuk, 2007), Stará gesta (dybbuk, 2010) a fotografický deník Cesta kolem (2007).

Bibliografické údaje