Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Morawany a Slowácky

Front Cover
W kommissí u Kronbergra i Řiwnáče, 1846 - Czech language - 240 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Popular passages

Page 7 - Non modo eruditi in Hungaria viri, sed magnates etiam et ex nobilitate eorum comitatuum, in quibus lingua Slavica vernacula est, curam linguae slavo-bohemicae cultumque ad se pertinere existimaverint.
Page 3 - Verum enim vero, sagt er in der Vorr. zu s. Gramm. 1603, hie mihi praecipue mei gentiles Slavi videntur cohortandi, apud quos excolendae eorum linguae maxima est negligentia. adeo ut nonnulli (expertus de quibusdam loquor), si non tantum non legant bohemicos libros, sed ne in suis bibliothecis ullum habeant, gloriosum id sibi ducant.
Page 7 - ... nostram bohemicam posse. Neque enim, si quid ex vero judicare poterimus, Hispanicae gravitate majestateque, blanditie ac facilitate Gallicae, Anglicae sublimitate efficacitateque, Germanicae sensus et emphaseos ubertate, lenitate ac suavitate Italicae, denique Hungaricae nostrae imperiosa illa severitate, quidquam concedit: ita absolutarum est qualitatum, si viri ea utuntur docti eloquentes, et ad socialitatem nati efformatique
Page 39 - Nepřeme, že w tomto přeodíwání jazyk náš tytýž i wýborné, ba drahocenné raucbo staré za nowý lehký klůcek proměnil: ale i tento nyní již náleží k celku ak jednotě jeho kroje, pěknějšího wždy ještě a dokonalejšího, nežli se pánům těmto zdáti chce. Než kdykoli o wzděláwání a zdokonalowání jazyka řeč jest, dwojnásobný ohled bráti se musí: na materii totiž a na formu jazyka, čili na slowa, jakožto látku a na zewnitřní sklad neb wazbu jejich. Co...
Page 2 - Trltjatä^ovra avviä t&vrj yeyover) filiosque habuit tres, et fatis concedens, regionem suam in tres partes divisit, filiisque singulis suam portionem tradidit, maximum natu principem magnum (a'^/ovra filyav) faciens, reliquos vero duos sub eius potestate constituens.
Page 147 - Budíne, kteří na vydobyti novin slovenských nejvíce pracovali a jim se předkem velice radovali, nyní též rovným spůsobem veřejně na Vás žalovati musíme, že jste nás oklamal, anť my ani drotarčinu a kopaničárčinu, ani miškárčinu...
Page 50 - ... my pak nemáme jim hned ničeho podati, leda coby je odstrašiti mohlo — grammatická i puristická exercitia — hádky o literách a slabikách — jen aby se dowršila radost nepřátel našich a skutkem se potwrdilo, co tak důtkliwě hlásají, že ušlechtilý, staroslawný jazyk náš již prý jen rádlem a — pedantstwím páchne!
Page 35 - ... nedokonalí býwají; jináče zajisté, jakož jeden jest rozum člowěčí a kategorie jeho wšudy stejné, tak i jedenby musel bý.ti jazyk celého pokolení lidského, we wšech formách swých stejný a dokonalý. Prwní twořiště jazyka, čili půda, we kteréž on se půwodně rodí a roste, jest cit národu, při powzbuzení potřeb jeho duchowních; tento pak cit neplyne z důmyslu (a priori) , ale ze stawu az okolností, we kterých se člowěk pokaždé nachází. Jest tedy z přírody...
Page 7 - Túto reč svojím spôsobom charakterisoval v pamatnej vete : ,Neque enim, si quid ex vero judicare poterimus, hispanicae gravitate majestateque, blanditie ac facilitate gallicae, anglicae sublimitate efficacitateque, germanicae sensus et emphaseos ubertate, lenitate ac suavitate italicae, denique hungaricae imperiosa illa severitate quidquam concedit: ita absolutarum est qualitatum, si viri ea utantur docti, eloquentes et ad socialitatem nati efformatique'.
Page 36 - ... k němu a držeti se ho, jakýžkoli jest, aneb udělati sobě jiný, z brusu nowý jazyk. I neníť pochyby, že kdokoli chce a umí, může sobě stwořiti jazyk krásný, bohatý, libozwučný a wšemožně dokonalý: ale jazyk takowý nebutie wíce národním , alebrž osobním jazykem toho kdo jej sobě udělal.

Bibliographic information