Hodnocení žáků - 2., doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2009 - Počet stran: 199
Hodnocení žáků ve vyučování, jako nezbytná součást výchovně-vzdělávacího procesu, je velice složité. Dotýká se všech účastníků vyučovacího procesu a vnáší do vyučování jak veselé situace a spokojenost, tak i velice vážné okamžiky, které významně ovlivňují život dítěte a mladého člověka. Hodnocení přináší radost, uspokojení, posílení sebedůvěry, ale i smutek, žal a napětí. Na jedné straně žáky pozitivně motivuje, na druhé straně může vést k hledání si "vedlejších cestt" pro dosažení ocenění. Může provokovat ke kvalitnímu výkonu, ale také přispívat k neporozumění až nepřátelství. A právě proto vznikla tato publikace. Věříme, že ji ocení zejména učitelé, budoucí pedagogové, studenti pedagogických i jiných fakult, ale i rodiče žáků.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Pøedmluva
8
Hodnocení ákù ve vyuèování a jeho specifika
16
Hodnocení a vztah mezi uèitelem a ákem
38
Funkce kolního hodnocení
45
Fáze hodnotícího procesu
57
Formy hodnocení ákù
77
Pravidla pro sebehodnocení žáků 198
83
Princip objektivity a subjektivity ve kolním hodnocení
96
Význam pozitivního a negativního hodnocení žáků ve škole
109
Hodnocení kompetencí žáků
121
Učitel i žák účastníci procesu hodnocení
137
Místo závěru
157
Přílohy
168
ZŠ Londýnská Praha 2
196
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje