Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche chronyck: ofte een gedenckwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang, der selver laden. Soo onder de regeeringe en successie der graven, wegens hare geslachte en verrichtinge, van Diedrick den I. tot Philips den III. Uyt alle de beste autheuren by een gesteldt

Front Cover
J. Veely & J. Doll, 1677 - Friedsland - 740 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Popular passages

Page 613 - PlenipotentiarirTen van defen Staet binnen de voorfz Stadt Munfter te hooren ende verftaen van de Heeren Plenipotentiariflen van den feer Machrighen ende feer Excellenten Prince Do...
Page 251 - toogh hy met fijn volck ende met „ den Heer van Arckel , ende met „ den Heere van Put, endequamen „ tot Enckhuyfen , daer de Vriefen „ lagen. Daer q uiimcn die Hollan„ de« ende ftreden op die Vriefen , „ ende verfloegender weldrieduy„fent.
Page 602 - Limiten van de pafiercnde goederen , noch te Water noch te Lande, geen inkomende uytgaende ofte andere Liften vermögen te ontfangen.

Bibliographic information