Hulde aan onze wettige souverein: (weerklank op het Afscheid aan de Franschen) : dichtstukje

Voorkant
1813 - 2 pagina's
 

Bibliografische gegevens