Hulding geschiet tot Westminster/ Over 't Uerkiesen ende 't opdragen aen den Herr Generael Olivier Cromwel, den Dienst van Oppersten Protecteur ende Beschermer over drye Natien/ naemlijck Engelandt, Schotlandt ende Yerlandt: Met wat orden ende manieren 't selvige volbraght is: Midtgaders De Pvblicatie tot versterckinge van dese Bevestinge/ met Authoriteyt Verkondight door alle de Landen ; Uyt 't Engels-Gedruckte Exemplaer, gebraght in't Nederduyts

Front Cover
Wilhem Christiaans vander Boxe, 1654 - 4 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information