Hvorfor vokser steder?

Front Cover
Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing), 2018 - Colonies and colonization. Emigration and immigration. International migration - 217 pages
Hvorfor vokser noen steder, mens andre krymper? Hva er de viktigste drivkreftene bak steders utvikling? Og hvordan kan steder p{macr}virke sin egen vekst? Denne boka er skrevet for de som {rcedil}nsker {macr} forst{macr} hvordan de strukturelle kreftene p{macr}virker utviklingen p{macr} sitt sted og hvordan en kan skape vekst gjennom {rcedil}kt attraktivitet. De fleste norske kommuner, byer, regioner og fylker fors{rcedil}ker {macr} stimulere vekst og utvikling p{macr} sitt sted. De {rcedil}nsker vekst i folketallet og flere arbeidsplasser. I denne boka beskrives hovedtrekkene i den regionale utviklingen i Norge siden 2000. Gjennom mange {macr}rs arbeid har Telemarksforsking utviklet en ny modell, attraktivitetsmodellen, for {macr} forklare steders vekst og utvikling. Attraktivitetsmodellen avdekker de viktigste strukturelle drivkreftene for vekst i befolkning og arbeidsplasser, og {macr}pner samtidig for at steder kan p{macr}virke sin egen utvikling gjennom {macr} bli attraktive for bosetting, bedrifter og bes{rcedil}k. Attraktive steder vokser mer enn forventet ut fra de strukturelle kreftene som p{macr}virker stedet utenfra. De innsikter som attraktivitetsmodellen gir om hvordan ulike strukturelle krefter og steders attraktivitet p{macr}virker utviklingen kan ogs{macr} brukes til {macr} lage scenarioer over fremtidig utvikling. Hvor mye kan et sted p{macr}virke sin vekst hvis det er attraktivt? Hva som gj{rcedil}r et sted attraktivt varierer fra sted til sted, mellom ulike tidsepoker og er alltid avhengig av hva andre steder gj{rcedil}r samtidig. Det finnes derfor ingen enkel og konkret oppskrift for hvordan et sted kan bli attraktivt. Det finnes imidlertid noen steder som har oppn{macr}dd h{rcedil}y attraktivitet. Slike eksempler kan vi l{breve}re av, selv om oppskriften ikke kan kopieres direkte.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information