Iakttagelser rörande Jemtlands glaciala geologi med en inledande öfversigt af berggrunden

Front Cover
Norstedt, 1885 - Geology - 37 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 33 - ... denna serdeles väl utbildade ås ligga ymnigt stora block, hvaribland äfven östra Jemtlands ögongranit. Af icke ringa intresse skulle en detaljerad undersökning af denna ås vara dels på grund af dess läge uppe på sjelfva den jemna fjellplatån å en höjd af 1500 — 2000 fot öfver hafvet dels ock för att^ erfara huru dess material förhåller sig till krossgruset '). Asbildningarna i Undersåkersdalen förtjena också en närmare utredning.
Page 1 - GUMYELIUS redan 1868 och 1869 kommit, nemligen att fjellkvartsiterna och de kristalliniska skiffrarna ligga ofvanpå fossilförande silurisku bildningar, hvilken uppfattning finner sitt uttryck i en af dem gemensamt uppgjord profil från Offerdal vesterut öfver norska gränsen, biträdes sedan af TÖRNEBOHM i nämda afhandling, der äfven för andra trakter inom fjellområdet detta åskådningssätt blir förfäktadt.

Bibliographic information