Identyfikacja antropogenicznych oddziaływań na wody i ocena ich skutków na przykładzie zlewni Górnej Narwi: praca zbiorowa

Przednia okładka
Dorota Pusłowska-Tyszewska
Instytut Systemów Inżynierii Środowiska. Politechnika Warszawska, 2005 - 147

Informacje bibliograficzne