Informatizaciono doba: teoretske nauke, tehnološka revolucija i savremeno društvo

Front Cover
Globus, 1985 - Communication - 270 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

ТЕНМООКА КЕУОШС1ЈА ШРОКМАТ12АС1ЈЕ
64
ОК1Ј5ТУЕМО5Т ШРОКМАТ12АС1ЈЕ
141
С1У11Л2АС1Ј5КА ОТУАКАМЈА
182
Copyright

2 other sections not shown

Common terms and phrases

1аКо 1аКоЛе 1геђа с1а 1еопје 1ећпо1озКо 1з1оугетепо 1јисИ 1пс1из1пјзКо 2аћ1еуе 2ета1ја 2папја Аа зе аКНупозН АН га2уоја геа1позН гезепја ђШ епег1је з1з1ета з1о1еса за2папја зато заугетепо зи зе зпаа зпае зћуа1апја зу1т зу1ћ зуе зуе1 зуе1а зуе1зКе зуој1т зуоје ЗУС из1оу1та из1оуа иНсаја јес1по К1аз1спе Кас1а Кге1апја Кго2 Кој1 зи Кој1та Копсер1 Копсера1а Ма ођ1азН ође1е2ја оз1уагепја ОЗПОУ1 озпоуп1ћ озпоупе Оп Опа Опе зи Опо оргес1е1јепја орз1е ос1поза ос1та ос1те оу1т оу1ћ оуе ОУЗ ОУО оуот ОУС Ош п1је паиКа паиКе паисп1ћ паиспо паисшћ паргес1оуапја пас1п паст паста пе перозгес1по пј1та пј1ћоуо пјеоуо позН ПОУ1 поу1т поу1ћ поуе ПОУЗ ПОУО ПОУС рге ргес1з1ау1ја ргета рго ргогата ргоз1ога ргосеза рготепе репос1а ро ро1ја роз1аје роз1е роКге1а роННсК1ћ роННсКе рос1гисја рп рпгос1е с1а зе с1гиз1уа с1гиз1уепе с1ео с1ођа сезНса соуеКа Т Ј т{огтаН2ааје т1зао тазе тез1о тепја ТЈ тои тоиспозН то2е тос1егпе тс1из1пјаН2та у1зе угес1позН угете угетепа уес шзи шје

Bibliographic information