Injula nokujiya kwesiZulu

Front Cover
Shuter & Shooter, 1982 - Foreign Language Study - 178 pages
1 Review

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

Baba Dumakude
Abantu abawuvali umlomo ngencwadi bathi wakhipha ubhozo uloba lencwadi.
Nam ngiyathanda ukuncinciza njengabo kepha sengihambe ngaze ngamfushane ngithungatha yona lencwadi.
Ngicela ungisize ungiyalele lapho engingayithola khona
Obhalile
Wonder Mzulwini
 

Bibliographic information