Instructie ende reglement, dienende zoo wel voor de collecteurs ofte pachters als alle andere, omme van nu voorts achtervolght te worden inde opheue vande impositien ende lasten, opde naervolghende specien ten incommen binnen Vlaendren, zoo te water als te lande, omme aldaer ghesleten te worden, ende dat voor zulcken termyn ofte termijnen als die verpacht zyn ofte noch zouden moghen worden. Herpubliceert in consistorie den achsten iulij 1616

Front Cover
Herdruckt by Anna vanden Steene, weduwe van Michiel de Laury, 1642 - 20 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Bibliographic information